نوشیدنی تولد

نوشیدنی تولد | اسموتی برای 4 فصل

اسموتی تابستانی همه ما نوشیدنی های خنک در گرمای تابستان را دوست داریم. اسموتی های خنک علاوه بر لذت نوشیدن ، مواد مغذی مثل ویتامین و حتی بعضی پروتئین بدن را تامیین می کنند. در مهمانی ها و جشن تولد در این فصل چی میتونه بهتر از یک نوشیدنی خنک و م…